شرح محصولات/خدمات

شرکت پترو دوار انـرژي بر اساس تحقيق، پـژوهش و سـاخت قطعـات جـانبي مکانيکي و ابـزار دقيـق تـجهيزات دوار (کمپرسور، توربين، پمپ) و بومي سازي آنها در حال فعاليت مي‌باشد. ساخت قطعات ابزار دقيق که داراي تاييديه نصب و عملکرد از بهره برداران صنايع مختلف

mood_bad
  • هیچ نظری ثبت نشده است.
  • یک نظر ارسال کنید